S-ravinto.fi arvonnan säännöt, päivitetty: 31.5.2024

Järjestäjä: S-ravinto, Miils, Rategia Oy

Osoite: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki


Arvonnan tilaaja: Pirkanmaan Osuuskauppa

Verkko-osoite: s-ravinto.fi


Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on 29.2.-14.6.2024. Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista S-ravinto -palveluun (arvontaan osallistuakseen käyttäjä lisää rastin kohtaan ”Haluan osallistua arvontaan ja hyväksyn arvonnan säännöt”). Osallistumisajan ulkopuolella tulleita päivityksiä ei oteta huomioon.

Järjestäjän työntekijät, arvonnan yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät ja arvonnan järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.


Voittajan valinta

Arvontaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista S-ravinto.fi -palveluun. Arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.

Arvonta suoritetaan maaliskuun aikana osallistuneiden kesken 1.4.2024, huhtikuun aikana osallistuneiden kesken 2.5.2024 ja toukokuun aikana osallistuneiden kesken 3.6.2024. Lisäksi 17.6.2024 arvotaan kaikkien 14.6.2024 mennessä osallistuneiden kesken yksi 100 euron arvoinen lahjakortti. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla käyttäjä on rekisteröitynyt S-ravinto.fi-palveluun. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa, Järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen arvontaan hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.


Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kilpailuilmoituksen yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.


Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja (sähköpostiosoite) normaalin palvelun käytön lisäksi arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, ellei sitä ole kilpailuilmoituksen yhteydessä mainittu.

Katso tarkemmat tiedot järjestäjän Tietosuoja dokumentista.


Järjestäjän, Arvonnan tilaajan ja arvontaan osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat Järjestäjän, Arvonnan tilaajan sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Arpajaisten osalta Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä arvontaa koskevilla sivuilla.


Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän / Arvonnan tilaajan niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan Järjestäjän verkkosivuilla.29.2.2024: Alkuperäiset säännöt.

Muutos 18.4.2024: Muutettu arvonnan osallistumisaikaa huhtikuun lopusta (30.4.2024) toukokuun loppuun (31.5.2024). Samalla lisätty uusi arvonta ja uudet lahjakortit toukokuun aikana rekisteröityneille ja arvontaan osallistuneille.

Muutos 31.5.2024: Muutettu arvonnan osallistumisaikaa toukokuun lopusta (31.5.2024) 14.6.2024 asti. Samalla lisätty uusi arvonta ja uusi lahjakortti kaikille 29.2.2024 jälkeen rekisteröityneille ja arvontaan osallistuneille.